โครงการ Sniper

การเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการสร้างออสเตรเลียมือปืน WW2 HT จาก Mk3 No1 และ WW2 ลีฟีลด์ No4 Mk1 ต. บางโครงการมีเพิ่มเติมสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกและอื่น ๆ มีความเข้าใจเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้อง recreating

No1 HT MK3

no4 T Mk1

  • มา T

ความเห็นถูกปิด